Kaster logo
Coaching
Coaching

Coaching

Behovet for coaching har gennem de sidste år været stigende i takt med, at erhvervslivet har erkendt, at personligheden er noget vi tager med på arbejde og anvender for at skabe det bedst mulige resultat; uanset om det drejer sig om produktion, markedsføring, salg mv. Vi ved i dag, at en velfungerende arbejdsplads består af medarbejdere, der trives i samarbejdet med hinanden og med kompetente ledere. Og vi ved, at en velfungerende arbejdsplads tjener flere penge end en arbejdsplads, hvor medarbejderne mistrives.

Selvom der hersker meget forskellige definitioner af begrebet coaching, er der oftest en generel enighed om, at coachingens formål er:

  • at hjælpe medarbejderen med at skabe de bedste resultater i virksomheden og
  • at bidrage til en generel dygtiggørelse af medarbejderen.

Ønskerne til indholdet af/målene for en coaching kan være mange. En medarbejder kan ønske hjælp til:

  • konfliktløsning
  • stresshåndtering
  • kommunikation
  • forhandling
  • den svære medarbejdersamtale
  • mødestyring
  • at skabe balance mellem arbejdsliv og hjemmeliv (work-life-balance)
  • mv.

Hvis du henvender dig til Psykologisk Praksis – Michael Kaster med henblik på coaching, vil du som hovedregel blive tilbudt 1-2 indledende samtaler, hvor vi sammen afklarer, hvad målet/målene for coachingen skal være, hvor ofte coachingen skal finde sted og over hvor lang tid. Nogle bliver coachet ugentligt, andre månedligt, nogle vil gerne være en del af en gruppe, andre vil gerne coaches individuelt.

Hvis Psykologisk Praksis – Michael Kaster ikke kan tilbyde et coaching-forløb, vil der som hovedregel være mulighed for viderehenvisning til andre coaches.

PSYKOLOGISK PRAKSIS - MICHAEL KASTER | Kompagnistræde 27, 2. sal | 1208 København K | Telefon +45 2683 0101 | E-mail: Klik her >>