Kaster logo
Om Michael-Kaster
Om Michael-Kaster

Om Michael Kaster

Psykologisk Praksis – Michael Kaster beskæftiger Michael Kaster, og trækker derudover på psykologiske konsulenter og psykiatere til de behandlingsopgaver, som ikke kan varetages af Michael Kaster selv.
Michael Kaster er uddannet psykolog fra Københavns Universitet (cand. psych.) og civiløkonom (BSc) fra CBS. Han er autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet og specialist i klinisk psykologi og supervisor i klinisk børnepsykologi (DP).

Michael Kaster er formand for Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige (2012-), konsulent for Statsforvaltningen (2010-), Københavns Byret (2012-) og Østre Landsret (2012-) og suppleant i Psykolognævnet (2017-). Michael Kaster er aktuelt medlem af følgegruppe i Center for Familieudvikling vedrørende projektet “Sammen om børnene”. Michael Kaster har været redaktør på det videnskabelige tidsskrift Scandinavian Psychoanalytic Review (2015-2018), været censor i psykologi på universiteterne i Danmark (2010-2014), samt været sagkyndig i Styrelsen for Patientsikkerhed (2013-2017). Michael Kaster har været medlem af arbejdsgruppe i Børnerådet (2015), medlem af Socialstyrelsens følgegruppe vedrørende adoption uden samtykke (2013), medlem af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende etablering af Børnehuse (2012).

Michael Kaster har bred erfaring inden for:

  • terapeutisk behandling af voksne, unge, børn, par og familier,
  • psykologisk undersøgelse og
  • supervision af andre behandlere .

Michael Kaster har arbejdet med:

  • mennesker med selvværdsproblemer, misbrug, spiseforstyrrelser, angst og depression,
  • multiproblemfamilier,
  • problemramte kæreste- og ægtepar,
  • mennesker i krise efter voldsomme begivenheder,
  • syge og døende børn og unge og deres pårørende,
  • ressourcesvage og omsorgssvigtede børn og unge,

Du er altid velkommen til at kontakte praksissen, såfremt du har yderligere spørgsmål til Michael Kasters teoretiske og praktiske baggrund.

PSYKOLOGISK PRAKSIS - MICHAEL KASTER | Kompagnistræde 27, 2. sal | 1208 København K | Telefon +45 2683 0101 | E-mail: Klik her >>