Kaster logo
undersogelser
undersogelser

Psykologiske undersøgelser

Psykologiske undersøgelser udføres for at kunne beskrive et menneskes intellektuelle (kognitive) ressourcer og/eller ressourcer i personligheden i øvrigt.
En psykologisk undersøgelse vil i langt de fleste tilfælde være bestilt af en offentlig instans (fx en sagsbehandler i en socialforvaltning eller i Statsforvaltningen), som ønsker hjælp til afklaring af et barns eller en voksens ressourcer.

Når et barn undersøges, kan det fx dreje sig om afklaring af:

  • skoletilbud
  • behandlingstilbud
  • bopæl.

Når en voksen undersøges, kan det fx dreje sig om afklaring af:

  • revalidering
  • pension
  • forældreevne
  • behandlingstilbud.

Psykologiske undersøgelser anvendes endvidere som rekrutteringsredskab i det private erhvervsliv.

I psykologiske undersøgelser indgår typisk psykologisk testning, samtaler samt observationer.

Er du og/eller dit barn henvist til psykologisk undersøgelse hos Psykologisk Praksis – Michael Kaster, vil der forud for undersøgelsen være en information om, hvor mange gange undersøgelsen forventer at strække sig over og hvad der skal ske.

Hvis Psykologisk Praksis – Michael Kaster ikke har mulighed for at udføre en ønsket psykologisk undersøgelse, vil der som hovedregel være mulighed for viderehenvisning.

PSYKOLOGISK PRAKSIS - MICHAEL KASTER | Kompagnistræde 27, 2. sal | 1208 København K | Telefon +45 2683 0101 | E-mail: Klik her >>