Kaster logo
Supervision
Supervision

Supervision

De fleste behandlere (pædagoger, lærere, sygeplejersker, læger, psykologer, psykoterapeuter mv.) inden for det psykologiske/pædagogiske fagområde vil som led i deres uddannelse modtage supervision. Dertil kommer, at mange behandlere tilbagevendende i deres arbejdsliv vil modtage supervision i særligt vanskelige sager og for at vedligeholde faglige kompetencer.

Supervisionens formål er:

  • at hjælpe behandleren med skabe de bedste udviklingsmuligheder for de klienter/patienter, behandleren har kontakt til
  • at bidrage til en generel dygtiggørelse af behandleren.

Supervision er ikke terapi. Supervision tager altid udgangspunkt i arbejdslivet, hvilket betyder, at supervision ikke beskæftiger sig med behandlerens personlige liv, hvor dette ikke er relevant for arbejdslivet.

Psykologisk Praksis – Michael Kaster yder supervision til de fleste psykologiske/pædagogiske faggrupper. Supervisionen ydes i gruppe såvel som individuelt.

Når du/I henvender dig/jer med henblik på at få supervision vil du/I som hovedregel blive tilbudt at komme til en prøvesupervision, hvor vi afklarer, hvordan supervisionen skal forløbe og hvilke ønsker og forventninger, du/I har til supervisionen. Herefter aftales det efterfølgende supervisionsforløb. Nogle kommer i supervision ugentligt, andre månedligt.

Hvis Psykologisk Praksis – Michael Kaster ikke har mulighed for at påtage sig en supervisionsopgave, vil du/I som hovedregel kunne blive henvist til andre mulige supervisorer.

PSYKOLOGISK PRAKSIS - MICHAEL KASTER | Kompagnistræde 27, 2. sal | 1208 København K | Telefon +45 2683 0101 | E-mail: Klik her >>